Actualització

Biblioteca - Serveis UOC Alumni
Biblioteca Premium

Serveis exclusius per Alumni Premium

Les 24 hores, 365 dies a l'any.

Serveis i Recursos


Gaudeix de la selecció exclusiva de recursos i serveis que la Biblioteca de la UOC posa a l’abast d’Alumni Premium.

ACCEDIR

 

Préstec

Préstec de la UOC
Agafa en préstec documents en suport físic del fons de la Biblioteca de la UOC.

Préstec consorciat (PUC)
Agafa en préstec documents en suport físic del fons de les biblioteques universitàries de Catalunya.

Préstec interbibliotecari (PI)
Demana en préstec documents d'altres institucions, nacionals i internacionals, que no són al fons de cap de les biblioteques universitàries de Catalunya.

Recursos Electrònics

Novetats    
Visualitzar l’apartat i utilitzar el servei de préstec per a consultar-lo. La consulta de llibres electrònics no està disponible.

Bases de dades    
Accedir i consulta de les bases de dades de subscripció de:
Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, VLEX, Wiley i IEEE

Articles    
Consultar i baixar els articles disponibles a:
Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, VLEX, Wiley i IEEE.

Revistes    
Accedir i consultar les revistes disponibles als recursos:
Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, VLEX, Wiley i IEEE

Llibres electrònics    
Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles a les bases de dades mencionades anteriorment i als llibres electrònics de:
Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, VLEX, Wiley i IEEE.

Sumaris de revistes    
Consultar els sumaris de revistes disponibles als recursos:
Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, VLEX, Wiley i IEEE.

Llibres, DVD i dispositius de lectura    
Consultar els llibres en format paper.

Bibliografia recomanada de les assignatures    
Accedir a la bibliografia recomanada en paper i consultar-la.

Mòduls didàctics    
Demanar en préstec els mòduls en format paper de la Biblioteca Virtual (queden exclosos de consulta si tenen format electrònic).

Biblioguies
Consultar totes les biblioguies de la Biblioteca
 

    
 

Més de 9.600 persones segueixen l'activitat de @UOCalumni a Twitter

Uneix-te a la comunitat Alumni en Linkedin