Notícies

7a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris i superiors catalans
15/01/2020
Carla Amine
AQU Catalunya duu a terme entre els primers mesos de l’any 2020 el 7è estudi d’inserció laboral dels titulats i titulades d’educació superior de Catalunya. L’estudi, impulsat per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades, 37 centres adscrits i el Departament d’Ensenyament, és una de les més representatives i importants a Europa.

Del 8 de gener al 31 de març de 2020, més de 78.000 persones titulades del sistema d'educació superior català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral.

 
L'any 2001 es va fer la primera edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris i superiors catalans. L'objectiu d'aquesta, feta a tots els centres propis i adscrits de les universitats catalanes i centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau per mitjà de l'AQU Catalunya (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), era recollir informació sobre la situació laboral dels recents titulats per tal de poder entendre com afavorien o dificultaven els estudis que havien cursat i els coneixements que havien adquirit en aquests a l'hora de trobar feina i inserir-se en el món professional. A partir dels resultats obtinguts, es poden fer les millores convenients per tal de garantir una educació de màxima qualitat lligada al món professional actual.
 
Des de llavors l'enquesta s'ha anat repetint de manera triennal, així l'AQU compta amb una actualització constant de la situació laboral en la que es troben els recent graduats de titulacions superiors, de l'evolució del mercat laboral i de les seves tendències.
 
Aquest any 2020 té lloc la setena edició, que va començar el passat 8 de gener i finalitzarà el 31 de març, i es preveu donar a conèixer els resultats al juliol d'aquest mateix any.
 
Segons l'AQU, el nombre d'enquestats d'aquest any superarà les 78.000 persones, un 14% més que l'edició del 2017. D'aquestes, es preveu assolir una mostra superior a les 35.000 persones. A més, per primer cop en aquesta edició, s'enquestaran de nou les persones que van participar en l'edició del 2005 per tal de conèixer 20 anys més tard quines han estat les diferències de gènere que han sorgit durant la seva inserció laboral.
 
Gràcies als més de 100.000 registres obtinguts en les darreres sis edicions, la de Catalunya és una de les bases de dades més extenses, completes i representatives a escala europea.
 
Els enquestats en aquesta edició són els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2016 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2013), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2015 i 2016, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2015 i el 2016, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2015 i el 2016. I les preguntes de l'enquesta van enfocades a obtenir una visió global de la situació professional en la que es troben els enquestats i tracten temes relacionats amb l'ocupació, la qualitat d'aquesta i la satisfacció que tenen els graduats dels estudis que han cursat.
 
Podeu trobar més informació sobre les anteriors enquestes: aquí.
 

Expert/a en:

Documentació generada

Més de 10.200 persones segueixen l'activitat de @UOCalumni a Twitter

Uneix-te a la comunitat Alumni en Linkedin