Webinars

Gestionar les dades per a la resiliència climàtica
 
27/05/2021
27/5/2021

Marta Serra

Tenint en compte que el canvi climàtic ja és una realitat, el govern europeu i governs nacionals s'han fixat com un dels seus principals objectius generar polítiques per a gestionar la resiliència climàtica dels territoris.
Tenint en compte que el canvi climàtic ja és una realitat, el govern europeu i governs nacionals s'han fixat com un dels seus principals objectius generar polítiques per a gestionar la resiliència climàtica dels territoris. Sota les seves directrius s'explicarà el paper que juguen les Diputacions i altres ens locals en l'assoliment dels seus objectius. El projecte comporta la construcció d'un sistema de gestió de variables complex, que ha de permetre el càlcul de la vulnerabilitat dels territoris enfront el canvi climàtic i el càlcul del cost de no actuar. Amdós indicadors són bàsics per la presa de decisions en relació amb les actuacions que s'hauran de plantejar. 
 
A aquest webinar Marta Serra explica la complexitat que suposa governar aquest sistema de dades i les problemàtiques que poden existir tant legals com tècniques, per a disposar d'un magatzem de dades, amb la qualitat adequada per a iniciar les anàlisis i disposar d'una plataforma on publicar-les i permetre el seu seguiment. 
 
Alguns dels aspectes que tracta el webinar són: 
1) El PAESC i el paper que duen a terme els governs locals. 
2) Valoració de la vulnerabilitat del territori i el cost de no actuar. 
3) Creació d'un sistema de govern de dades. 
4) Publicació dels resultats per la presa de decisions.
 
 
 
 


 


 
Marta Serra
Llicenciada en Matemàtiques (UAB) i màster en Intel·ligència de Negoci i Big Data (UOC). Amb 25 anys d'experiència treballant en projectes d'implementació de sistemes d'informació aplicats al món empresarial i de l'administració pública. Des de 2008 a la Diputació de Barcelona, actualment sent responsable d'anàlisis i representació de dades. Treballa en la gestió de dades i el manteniment d'un magatzem de dades que dona suport a la creació de sistemes d'anàlisis pel control i la presa de decisions de l'organització i del conjunt de municipis, i per la publicació d'indicadors en un entorn obert.
 
Xarxes socials:  Linkedin 

 

 
 
 

 

Documentació generada

Més de 10.200 persones segueixen l'activitat de @UOCalumni a Twitter

Uneix-te a la comunitat Alumni en Linkedin