Webinars

Traducció automàtica neuronal amb MTUOC
 
08/04/2021
08/4/2021

Antoni Oliver González

El projecte MTUOC posa a disposició de traductors, empreses i institucions tota la potència dels motors de traducció neuronal i estadística, de forma senzilla i fàcilment integrable en els processos de traducció professional.
El projecte MTUOC posa a disposició de traductors, empreses i institucions tota la potència dels motors de traducció neuronal i estadística, de forma senzilla i fàcilment integrable en els processos de traducció professional. Des de la recent aparició de la traducció automàtica neuronal, la qualitat dels sistemes de traducció automàtica han millorat notablement, tant per a parells de llengües relativament properes com per llengües més allunyades lingüísticament. La majoria del software necesari per entrenar sistemes de traducció automàtica i traduir amb els sistemes entrenats es distribueix sota llicències lliures permissives. L'ús d'aquest software, no obstant, requereix de certs coneixements informàtics avançants. El projecte MTUOC proporciona una sèrie de scripts i programes per poder utilitzar tota aquesta tecnologia d'una manera fàcil. Tots els components del projecte MTUOC es distribueixen també com software lliure. 
 
En aquest webinar Antoni Oliver González presentarà els diferents components del projecte MTUOC i els veurem en funcionament. Alguns dels punts que es tractaran són els següents: 
1) La traducció automàtica estadística i neuronal. 
2) El projecte MTUOC i els seus components. 
3) MTUOC en funcionament. 
4) Conclusions. 
 
 
 
 


 


Antoni Oliver González
Professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i director del màster universitari en Traducció i Tecnologies. Les seves àrees de docència i recerca se centren en el Processament del Llenguatge Natural i molt especialment la traducció automàtica i l'extracció automàtica de terminologia. Ha desenvolupat diversos programes de software lliure que poden trobar-se a Github.
 
Xarxes socials:  Linkedin , Twitter, Research Gate

 

 
 
 

 

Documentació generada

Més de 10.200 persones segueixen l'activitat de @UOCalumni a Twitter

Uneix-te a la comunitat Alumni en Linkedin